arbo veiligheid

12 december


Arbo veiligheid, een veilige en gezonde werkplek.

Bij veiligheid op de werkvloer gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (gereedschappen, machines, installaties en apparaten), maar veilig gedrag is zeker net zo belangrijk. Duidelijke voorlichting, goede heldere werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en tijdig onderhoud en keuring, verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bevat een inventarisatie van mogelijke risico's en van maatregelen om deze risico's te verkleinen en samen aan te pakken!

Risico's inzichtelijk krijgen en aanpakken 

Om risico's op de werkvloer inzichtelijke te krijgen is het instrument Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bedacht. Dit is een methode om bedrijfsrisico's in kaart te brengen om vervolgens aan de slag te gaan met deze risico's. De aanpak gaat op volgorde van urgentie zodat de belangrijkste risico's direct gereduceerd worden. Heeft u meer dan 1 werknemer in dienst? Dan is de RI&E verplicht! Buiten het feit dat het belangrijk is om risico's op de werkvloer te beperken, voorkomt u met een recent en volledig opgemaakte RI&E, een boete van SZW. Zij controleren vele bedrijven op de aanwezigheid van de RI&E. Heeft u al een RI&E? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! Neem direct contact met ons op voor een passende offerte.

Arbowet en RI&E

In artikel 5 van de Arbowet staat duidelijk dat iedere werkgever verplicht is om een RI&E op te stellen. Dit is het fundement van het arbobeleid in ieder bedrijf.

Contact over de RI&E?

Wilt u meer weten over de RI&E? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel 026-2136030.