BHV samenwerking verzamelgebouw

14 april


BHV in een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor: Wat zijn de aandachtspunten?

In de tijd van de leegstand worden steeds meer grote "oude" kantoorpanden verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouwen of verzamelkantoren. Steeds meer kleinere bedrijven die zich verstigen in zo'n bedrijfsverzamelgebouw en 1 etage of zelfs 1 kantoorunit afhuren. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de bedrijfshulpverlening BHV? Artikel 19 van de arbowet beschrijft het volgende:

"Indien in een bedrijf of inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, moeten ze onderling op doelmatige wijze samenwerken, teneinde naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren “

bhv tips bedrijfsverzamelgebouw

Samenwerken op BHV gebied

Elk gebouw, onderneming, locatie is verschillend en er zijn geen panklare richtlijnen voor een BHV structuur voor een bedrijfsverzamelgebouw. Ook speelt de rol van de verhuurder mee en welke verantwoordelijkheden bijvoorbeeld in het huurcontract zijn opgenomen. Een aantal dingen zijn wel wettelijk bepaald, de verhuurder moet zorgen voor de juiste brandmeldinstallatie, brandhaspels, noodverlichting etc. Maar buiten deze wettelijke verplichtingen om, zijn er nog zoveel factoren die erg belangrijk zijn. Samenwerken in kader van de bedrijfshulpverlening is dan ook het sleutelwoord! Niet afwachten tot de ander iets gaat organiseren, maar zoek zelf de samenwerking op met je collega bedrijven die mogelijk op dezelfde verdieping zitten of in hetzelfde gebouw werkzaam zijn. 

Vastleggen van de samenwerking

Elke werkgever is verplicht om zijn eigen BHV-ers te hebben. Maar wat nou als je in een bedrijfsverzamelgebouw werkzaam bent? Dan kan het voorkomen dat niemand, of juist tientallen mensen BHV getraind zijn. Leg daarom altijd de samenwerking vast over de bedrijfshulpverlening. Zorg ervoor dat dit wordt omschreven in een goed calamiteitenplan die centraal bij de receptie ligt. Bij een calamiteit kan de brandweer, politie of andere hulpverlenende instantie, direct zien wat er afgesproken is. Er zal dus iemand binnen het verzamelgebouw moeten opstaan en een samenwerkingsovereenkomst maken en de afspraken van de verschillende BHV-ers omschrijven. Een goed calamiteitenplan en afspraken maken omtrent de samenwerking op BHV gebied, kan grote incidenten voorkomen, dat wilt u toch ook?

BHV tips voor verzamelgebouwen

  1. Zorg voor goede samenwerking!
  2. Maak afspraken met de verhuurder van het pand
  3. Maak 1 calamiteitenplan
  4. Oefen tenminste 1 x per jaar een ontruiming van het pand
  5. Zet een goede BHV structuur op
  6. Creëer veiligheidsbewustzijn 
  7. Zorg voor voldoende bedrijfshulpverleners
  8. Zorg voor een goede verzamelplaats buiten het pand

Mocht u na het lezen van dit stuk nog aanvullende vragen hebben of advies op maat willen hebben, dan kunt u altijd vrijblijven contact met ons opnemen.