Crisismanagement en crisisbeheersing

29 augustus


Crisismanagement en crisisbeheersing

Om bedrijven, instellingen en overheden nog beter van dienst te kunnen zijn op gebied van veilig en gezond werken, bieden wij vanaf heden crisismanagement training en crisisbeheersing aan. Een zeer ervaren trainer leert u en uw personeel hoe om te gaan met een crisis binnen uw organisatie. De training is praktisch en alle crisisteamleden zullen daadwerkelijk aan het werk gezet worden. Alles onder deskundige leiding van onze trainer die de aandachtspunten feilloos inzichtelijk maakt.  

Een crisis komt altijd onverwacht. Of het nu om een brand, ontploffing of een bommelding gaat… Je hoopt dat het jouw bedrijf nooit zal overkomen. Toch is het goed om voorbereid te zijn op een crisis. 

Crisismanagement training

Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om organisatorische crisis te voorkomen of te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt. Crisis worden gekenmerkt door vier elementen:

 1. substantiële dreiging voor de organisatie
 2. een verrassingselement
 3. korte beslistijden
 4. hoge mate van onzekerheid

Crisismanagement omvat methodieken om noodsituaties te kunnen voorspellen, analyseren, beoordelen en voorkomen. Een stap voorafgaand aan het crisismanagement is om menselijk en technisch falen te voorkomen.

Crisismanagement training

Wij vergoten de bewustwording bij de crisiteams om de veiligheidsplannen up tot date te maken en te houden. Werkend vanuit een vrijblijvend gesprek waarin de vraagstelling van de organisatie duidelijk moet worden. Tijdens de training toetsen wij of de teamleden competent zijn en de druk aan kunnen. De training is een actieve opertationele crisismanagement training. Hierdoor maken wij inzichtelijk of de veiligheids-zorg continuiteitplannen volledig zijn en werken. 

TableTop methode

Wij maken gebruik van de TableTop methode waarbij er een plattegrond voorhanden is en we realitsich kunnen oefenen. Aan de hand van een casus wordt "op tafel" een crisis ontruiming nagespeeld. Een tabletop oefening is een aanvullend middel om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te bevorden. Instellingen moeten verder aan diverse wetten en regels voldoen zoals echte ontruimingsoefeningen zoals genoemd vanuit de RI&E. Wij verzorgen tabletop oefeningen o.a. aan:

 1. Zorginstellingen
 2. Scholen
 3. Gemeentelijke instellingen
 4. Veiligheidsregio's
 5. Ziekenhuizen
 6. Bedrijven
 7. Winkels

Wij bieden altijd maatwerk, want geen enkele situatie is hetzelfde. 

Locatie crisismanagement training

Uiteraard trainen wij altijd in het gebouw van de opdrachtgever. De totale duur van de training is inclusief opbouwen/afbouwen en evualuatie 3 uur. Wij maken gebruik van de TableTop methode. 

Wilt u advies of meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op. U kunt ons bellen op 026-2136030 of contact opnemen via ons contactformulier. Wij staan graag voor u klaar.