Extra geld voor agressie aanpak

08 mei


Agressietraining nodig? Er is extra geld beschikbaar om agressie aan te pakken!

Op 8 mei 2015 maakte minister Schippers van Volksgezondheid, welzijn en sport, bekend nog eens 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het jaar 2015. De minister stelt dit geld beschikbaar voor het actieplan Veilig werken in de zorg. Dit bedrag komt bovenop het budget van ruim 10 miljoen euro voor de periode 2012-2015. Schippers wil zo nog meer instellingen helpen om agressie verder terug te dringen. “Iedereen heeft recht op een "Veilige werkplek"

extra geld agressiebeleid

Veel vraag naar aanpak agressie

Onderdeel van het Actieplan Veilig werken in de Zorg is een ondersteuningsregeling voor zorginstellingen om aan de slag te gaan met anti-agressiebeleid op de werkvloer. Door de grote animo moeten jaarlijks vele aanmeldingen worden afgewezen. In totaal hebben bijna 700 instellingen in de zorg ondersteuning gekregen bij hun inzet tegen agressie. Het Actieplan maakt deel uit van de campagne Duidelijk over agressie.

Extra geld voor aanpak agressie in de zorg

Met het extra geld kunnen dit jaar meer dan 70 extra instellingen aan de slag met het terugdringen van agressie. Dat biedt ook ruimte om de sector Maatschappelijke Opvang aan te laten sluiten. Daarmee wordt voldaan aan een toezegging aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Van Rijn. Wij bieden de volgende trainingen:

  1. Agressietrainingen voor volwassenen
  2. Weerbaarheidstrainingen voor volwassenen

Laat ons uw veiligheidsbeleid kritisch bekijken, wij zorgen voor een heldere aanpak!

Agressie in de zorg aanpakken? Neem dan contact met ons op!

Bron:Arbo-online