Hoeveel BHV'ers zijn er nodig?

14 mei


Hoeveel BHV'ers zijn er nodig?

In de arbowet is omschreven dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen op gebied van bedrijfshulpverlening BHV. Omdat dit op verschillende manieren mogelijk is, is het wettelijk aantal niet vastgelegd. Bij het bepalen van het aantal BHV'ers moet rekening gehouden worden met diverse zaken zoals:

  1. Grootte en complexiteit van het gebouw
  2. Het aantal aanwezigen (tevens bezoekers)
  3. Ernst van de restrisico's
  4. Het aantal niet zelfredzame personen
  5. Aanwezigheid van BHV'ers tijdens verlof, vakantie, weekenddienst
  6. Opkomst van hulpdiensten
  7. Ligging van het gebouw 

De arbowet stelt dat u voldoende BHV'ers moet aanstellen, maar noemt geen aantal. De basis om het aantal BHV'ers inzichtelijk te krijgen is de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E. De grotere risico's binnen de bedrijven worden middels de RI&E in kaart gebracht en met het plan van aanpak op volgorde van urgentie aangepakt. De restrisico's blijven over als taak voor de BHV'ers. Er blijven natuurlijk risico's die niet vooral allemaal af te dekken zijn. Het gaat hierbij dat de BHV'er brand kan bestrijden, kan ontruimen en eerste hulp kan bieden bij ongevallen. Hier ligt ook de uitdaging, want hoeveel restrisico heeft u nou "over" in het bedrijf? 

Hoeveel BHV'ers zijn er nodig?

Altijd 1 BHV'er aanwezig

Wettelijk gezien moet er altijd 1 BHV'er aanwezig zijn in een bedrijf. Rekening houdend met verlof, vakantie en afwezigheid. Als er geen BHV'er is en u krijgt controle, of nog erger er vind een incident plaats, heeft u een groot probleem als bedrijf. 1 BHV'er is geen BHV'er, want die ene aangestelde BHV'er gaat vast wel eens met vakantie, of is vast weleens ziek. Advies om altijd minimaal 2 BHV'ers als basis op te leiden voor kleine bedrijven en daarna aan de hand van de restrisico's het juiste aantal te bepalen. Wij als 360Veiligheid verzorgen naast de wettelijk verplichte RI&E ook uiteraard de BHV trainingen. Zowel de Basis BHV als de herhaling BHV. U kunt zich hier direct inschrijven voor een BHV basis of BHV herhaling cursus. Volg een BHV cursus bij 360Veiligheid tegen zeer scherpe tarieven vanaf €119,- pp!

 Direct inschrijven

Aantal BHV'ers en de RI&E

Kortom, 1 BHV'er aanwezig is wettelijk verplicht, maar uitkomst van de RI&E geeft u pas echt goed aan hoeveel BHV'ers er nodig zijn. Weet u niet hoeveel BHV'ers u nodig heeft, wij helpen u graag. Bel ons op 026-2136030 of mail ons en wij nemen contact met u op! Wij vertellen u hoeveel BHV'ers er nodig zijn.