RI&E | Arboveiligheid en arbowet

22 april


De RI&E, de basis voor arboveiligheid

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vormt de basis voor uw bedrijf als het gaat om bedrijfsveiligheid en arboveiligheid. Vaak ontvangen wij vragen hoeveel BHV-ers er moeten zijn, of de vraag of er een ontruimingsoefenng moet plaatsvinden. De RI&E belicht ontzettend veel zaken betreffende arboveiligheid. Wij hebben onze eigen werkzijze ontwikkeld en vele klanten waren hier erg over te spreken. Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn. 

Plan van aanpak RI&E

Als de inventarisatie klaar is, wordt er een plan van aanpak gemaakt. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E en zal dan ook bij controle door SZW worden bekeken. 

Prioriteiten van het plan van aanpak

Vaak lukt het niet om alle risico's direct aan te pakken. Mogelijk weet u niet waar te beginnen of ontbreekt het aan andere middelen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken, maatregelen welke de meeste prioriteit hebben en zaken met het hoogste risico. Het is belangrijk om de OR te betrekken bij het opstellen van de RI&E en plan van aanpak. Zaken die van invloed zijn op de prioriteren in het plan van aanpak:

 1. Hoe ernstig is het risico
 2. Hoe groot is het gevaar
 3. Hoe groot is de kans op dit gevaar
 4. Hoeveel medewerkers lopen kans op letsel
 5. Hoeveel kost een maatregel
 6. Is er draagvlak voor de maatregel
 7. Hoeveel effect heeft de maatregel

Allemaal zaken om mee te nemen in de afweging binnen het plan van aanpak. Het plan van aanpak is echt maatwerk voor elk bedrijf

arboveiligheid arnhem

Onze werkzijze RI&E en plan van aanpak

Wij gaan zorgvuldig te werk als het gaat om de inventarisatie. Het is en blijft een momentopname en een kunst om een goede analyse te maken van de risico's van een organisatie. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, werken wij op de volgende wijze:

 1. u krijgt een mail met diverse vragen over: (aantal medewerkers, OR, oude RI&E, arbodienst, etc etc)
 2. Wij zetten 2 soorten digitale enquetes uit onder personeel en leidinggevende. Hiermee krijgen we een heel goed beeld
 3. De enquete bevat ongeveer 175 vragen over alle thema's bedijfsveiligheid en arbo
 4. Wij analyseren de enquetes
 5. Wij komen op locatie voor de schouw en letten extra op zaken die negatief uit de enquetes komen
 6. Opmaak van de RI&E rapportage en plan van aanpak
 7. Wij sturen RI&E raportage en plan van aanpak toe
 8. Opdrachtgever vult zelf plan van aanpak aan
 9. Mogelijk volgt er een toetsing door onze Integraal veiligheidskundige

Ook uw RI&E en plan van aanpak in orde maken? 

Wij zijn u graag van dienst om de RI&E en plan van aanpak in orde te maken voor uw bedrijf. Het kan een voordeel zijn om dit extern uit te besteden. Wij zorgen samen met u dat de RI&E op de juiste wijze uitgevoerd wordt en plan van aanpak een groeidocument blijft. 

Heeft u onze hulp nodig voor de RI&E en plan van aanpak? Stuur ons dan een mailtje of bel.