Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

12 maart


Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Deze vraag krijgen wij regelmatig van bedrijven. Wij kunnen u het volgende meededelen over de verplichting van een ontruimingsplan.

In de regel kunt u zeggen dat wanneer er een brandmeldinstallatie in het pand aanwezig is, u verplicht bent om een ontruimingsplan te hebben. Tevens behoort u dan 1 x per jaar een ontruimingsoefening te houden. 

De verplichting van het ontruimingsplan is verplicht gesteld in het Bouwbesluit 2012. Maar wanneer heeft u dan een brandmeldinstallatie nodig, als dit kennelijk de basis is voor het ontruimingsplan. Of een brandmeldinstallatie verplicht is, is niet eenvoudig te zeggen, er zijn diverse factoren die van belang zijn. U kunt hierbij denken aan gebruikersoppervlakte en hoogte van de hoogste vloer van de gebruiksfunctie. Voor een kantoorfunctie kun je stellen dat een brandmeldinstallatie verplicht is als gebruikseroppervlakte groter is dan 500m2 en/of er meer dan 1 bouwlaag is. Dan is een brandmeldistallatie nodig en dus ook een ontruimingsplan.

 

Ontruimingsplan conform de NEN 8112

Het ontruimingsplan moet opgesteld worden aan de hand van de NEN 8112. De NEN 8112 geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. Taken voor degenen die zijn belast met de ontruiming, staan in deze norm. In het ontruimingsplan worden onderlinge afspraken vastgelegd. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functies, zoals de BHV-ers, worden nauwkeurig omschreven in het ontruimingsplan. De ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van het ontruimingsplan en hangen door het gehele gebouw.

In het kort:

Een ontruimingsplan is verplicht als er ook een brandmeldinstallatie aanwezig is. De brandmeldinstallatie verplichting is o.a. afhankelijk van het gebruikersoppervlakte, hoogte en omvang van het gebouw.  U bent verplicht om tenminste 1 x per jaar een ontruimingsoefening te houden.  

Wilt u een ontruimingsoefening houden? Neem dan contact op met ons.