5 tips om pesten te lijf te gaan

20 september


5 tips om pesten tegen het lijf te gaan

Ongeveer een half miljoen mensen in Nederland hebben last van pesten op de werkvloer. Van ogenschijnlijk onschuldige plagerijen tot stelselmatige intimidatie en vernedering. Pesten op het werk vormt een groot arbeidsrisico: het verhoogt de kans op stress, levert psychische problemen op, geeft kan op depressies en zelfs langdurige uitval. Naar schatting zijn elk jaar 4 miljoen verzuimdagen terug te voeren op pesten. Cijfers om over na te denken. Hoe voorkom je dat pesten in jouw organisatie de ruimte krijgt? Voorkom pesten op de werkvloer!

1) Neem pesten op de werkvloer serieus

Veel bedrijven onderschatten en organisaties onderschatten het probleem van pesten. Vaak wordt het gemakkelijk gebagatelliseerd: het was maar een geintje! In vele gevallen wordt zelfs het slachtoffer verweten, hij of zij heeft het er ook zelf naar gemaakt. Het is uitermate belangrijk dat je signalen van pesten onderzoek en serieus neemt. Ga met elkaar in gesprek en maak pesten bespreekbaar

2) Hou rekening met risicofactoren

In de ene situatie zijn de risico’s dat pestgedrag ontstaat groter dan in de andere. Zo kan een sterk hiërarchische bedrijfscultuur een voedingsbodem voor pesten zijn. Zeker als de cultuur gesloten is en er strikte opvattingen heersen over wat ‘normaal’ gedrag is. Pestgedrag komt relatief vaak voor in overwegend mannelijke werkomgevingen, in het onderwijs, in het openbaar vervoer en in de horeca. Mannen ervaren vaker pestgedrag van collega’s dan vrouwen, en ook tijdelijke medewerkers, lager opgeleiden en medewerkers met een niet-westerse achtergrond lopen meer risico. 

3) Doorbreek de patronen

Gedragscodes, protocollen en een antipestbeleid dat gehandhaafd wordt, vormen een begin om pesten tegen te gaan. Daarmee is het slachtoffer geholpen en ook de organisatie raakt zich meer bewust van het effect van positief gedrag. En het is essentieel om het probleem bespreekbaar te maken, mechanismes bloot te leggen, naar elkaar te luisteren en het gesprek aan te gaan. Van daaruit kun je werken aan een open bedrijfscultuur waarin pesten bespreekbaar is. Zo kun je patronen doorbreken. Want waar het recht van de sterkste geldt, wordt creativiteit afgeremd doordat de angst gaat regeren. Het is belangrijk te beseffen dat pesten een systeem is. Haal je het slachtoffer weg uit de groep, dan komt er een nieuw slachtoffer. Pesten is een vorm van psychososiale arbeidsbelasting en is een uitstekend thema om bespreekbaar te maken tijdens een werkoverleg.

4) Het goede voorbeeld is aan leidinggevenden

Leidinggevenden hebben een sleutelrol om pesten te signaleren en tegen te gaan. Als een leidinggevende meelacht of het voortouw neemt bij pestgedrag, zien collega’s dat snel als vrijbrief om door te gaan. Als een leidinggevende daarentegen zelf iedereen met respect behandelt en medewerkers die pestgedrag vertonen daarop aanspreekt, houdt het op. Zorg daarom dat leidinggevenden leren alert te zijn op pestgedrag en hoe ze de sfeer in hun team zo kunnen beïnvloeden dat pesten geen optie is. U kunt dit bijvoorbeeld doen met trainingen.

5) Vertrouwenspersoon: geen overbodige luxe

Het is belangrijk dat iemand die zich gepest voelt altijd bij iemand terecht kan buiten zijn of haar leidinggevende om. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor én praktische ondersteuning. Ze kunnen helpen registratie van klachten te verzorgen en beleid tegen ongewenst gedrag te formuleren. Je kunt kiezen voor opgeleide vertrouwenspersonen uit je eigen organisatie. Als er geen vertrouwenspersoon is binnen de organisatie, maak dit dan bespreekbaar. Hopelijk zal er dan een vertrouwenspersoon worden opgeleid. 

pesten op de werkvloer

Meer weten of het tegengaan van pesten?

Neem dan contact op met 360Veiligheid. Onze arbodeskundige zal op basis van een goede analyse een plan opstellen om pesten tegen te gaan binnen uw organisatie. U kunt contact opnemen via onze contactpagina. Wij zijn u graag van dienst. Pesten valt onder de Risico Inventarisatie & Evaluatie, graag helpen wij u op weg om dit in orde te maken zodat pesten bespreekbaar wordt in uw organisatie en medewerkers weer met veel plezier gaan werken!