BHV plan

BHV plan maken?

Elke werkgever is verplicht om inzichtelijk te hebben hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) geregeld is in zijn bedrijf en welke maatregelen hij heeft genomen. Dit moet staan in een BHV plan. De basis van het BHV plan is verankerd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie die wettelijk verplicht is voor bedrijven met minimaal 1 werknemer. Het BHV plan omvat de wijze waarop de bedrijfshulpverlening georganiseerd is en welke maatregelen er er getroffen zijn. Deze moeten vastliggen in het BHV plan. 

Wat staat er in een BHV plan?

In het BHV plan zijn o.a. de volgende zaken opgenomen:

  1. Het aantal BHV-ers
  2. Wanneer deze getraind zijn
  3. Wie deze BHV-ers zijn en hoe zij te bereiken zijn
  4. BHV procedures (ontruimingen)
  5. BHV producten
  6. Hoe de BHV samenwerken met de overige hulpverleners.

Het BHV plan is veelal een onderdeel van het ontruimingsplan. BHV-ers zijn immers meestal aangewezen om de ontruiming te begeleiden en op te treden bij calamiteiten. 360Veiligheid maakt ontruimingsplannen met BHV plannen en levert deze digitaal bij u aan op basis van wettelijke basis en jarenlange ervaring. 

Wij geven ook BHV trainingen en oefenen op locatie met het ontruimingsplan. Wij kunnen u compleet ontzorgen. 

Wat kost het opstellen van een BHV plan?

Het opstellen van een BHV plan is maatwerk en derhalve kunnen wij geen vaste tarieven hanteren. Het BHV plan combineren wij vaak met de opmaak van het ontruimingsplan, wellicht is dat voor u ook interessant. Wilt u het BHV plan door 360Veiligheid laten opstellen? Neem dan contact op via info@360veiligheid.nl of via de contactpagina. Wij zijn u graag van dienst.