Code 95 BHV

13 oktober


BHV herhaling code 95/CCV

Speciaal voor chauffeurs geven wij de opleiding BHV met code 95. Het voldoen aan de nascholingseisen in het kader van de "Richtlijn vakbekwaamheid" wordt voor iedere chauffeur in Nederland bewaakt door het CCV (een onderdeel van het CBR). De BHV cursus van 360 Veiligheid is door het CCV gecertificeerd. U krijgt als chauffeur 7 punten als u deelneemt aan de (herhaling) BHV van 360Veiligheid. Voor de CCV nascholing is onze BHV cursus door het CCV erkend. De trainingsuren gelden voor nascholingsuren ter behoud van het rijbewijs.  

Met deze cursus behaalt u 7 punten voor CCV/Code95.

Beroepsmatig bent u verplicht om minimaal 35 uren per 5 jaar aan nascholing te doen. Bij ons volgt u de BHV code 95 cursus om een deel van die uren te behalen. 

Wij melden u hiervoor bij het CCV aan, u hoeft hier niets voor te doen. 

Code 95 BHV

BHV basis en herhaling (1 dag): 7 punten 

Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken

Wij zorgen na het behalen van de BHV cursus voor de registratie van de nacholingsuren bij het CCV examenhuis.

Er worden tijdens de lessen geen examens afgenomen. Onze bevoegde instructeur beoordeeld of de cursist de praktijk gerichte handelingen naar behoren verricht. De cursist ontvangt bij voldoende beoordeling de pas "Bedrijfshulpverlener"

CCV regels code 95

  1. Een controleur kan onaangekondigd de locatie bezoek en controleren of alles in orde is.
  2. Het CCV voert steekproefsgewijs controles uit op de verzorgde trainingen.
  3. Strenge controle door het CCV. 

Bijvoorbeeld: aanwezigheid, presentielijsten, lestijden en legitimatie

Voorwaarden aanmelden cursisten voor BHV + CCV Code 95. 
Uiterlijk 10 dagen voor de cursus aanvang aangeven welke cursisten ook voor de CCV Code 95 les volgen. 
Verplichte aanmeldgegeven per mail aanleveren: BSN nummer, Voorletters, Achternaam en Geboortedatum 


Spelregels cursus. 
Cursisten moeten op tijd aanwezig zijn
Moeten een geldig legitimatie bewijs kunnen tonen tijdens de cursus. 
Cursus moet minimaal 7 uur zijn, exclusief lunch en pauze. 

Prijzen BHV herhaling code 95 / CCV: 

Door de extra administratieve handelingen en certificering worden er extra kosten in rekening gebracht. De BHV code 95 cursus kost €189,- pp  (Exclusief 21% BTW) 

Meer weten over de BHV herhaling code 95/CCV?

Neem dan contact op via ons contactformulier of bel 026-2136030. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.