risico-inventarisatie-evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van 360Veiligheid.

Bij het ondernemen horen risico’s. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, uw personeel moet tevreden zijn en er moet voorkomen worden dat er ingebroken wordt in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemen. De RI&E zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de risico’s die u, uw personeel en uw bedrijf lopen. De RI&E is de basis van uw arbobeleid. 360Veiligheid zorgt dat uw RI&E in orde en weer helemaal up tot date is. 

Wij laten u niet in de steek met de opgemaakte RI&E en plan van aanpak want vele openstaande actie punten, kunt u bij 360Veiligheid onderbrengen. Denk daarbij aan BHV trainingen, BHV producten, beleid en advies, agressietrainingen etc. 

U krijgt 1 aanspreekpunt en wij ontzorgen u volledig. 

Waarom een RI&E?

In het kort zijn dit o.a. de redenen waarom een ondernemer een RI&E moet hebben:

 1. Wettelijk verplicht
 2. Voorkomt een hoge boete van SZW
 3. Maakt risico’s inzichtelijk
 4. Verminderd ziekteverzuim
 5. Verminderd het aantal (bijna) ongevallen
 6. Voorkomt aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval
 7. Voorkomt materiële en immateriële schade
 8. kostenbesparend
 9. Lager eigen risico op verzekeringspremie
 10. Mogelijkheid dat schade niet betaald wordt door verzekering bij ontbreken RI&E

Bekijk hier een kort maar duidelijk filmpje over de RI&E en de BHV

RI&E verplichting vanuit de Arbowet.

De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor bijna alle ondernemers met personeel. Daarom is het erg belangrijk dat u een RI&E heeft. U kunt dan ook bezoek krijgen van de Inspectie SWZ en indien u dit niet in orde heeft, volgen er zeker hoge sancties. Wij weten als geen ander hoe belangrijk deze risico’s zijn en wij maken ze middels de RI&E voor u inzichtelijk. 

arbo veiligheid Arnhem

Onze werkwijze

Hoe verzorgen wij de opmaak van de RI&E en plan van aanpak:

 1. Bestuderen eerder opgemaakte RI&E, calamiteitenplannen en documentatie
 2. uitzetten van de enquêtes aan uw personeel (kan ook digitaal)
 3. rondgang door en om het pand (schouw)
 4. opmaak RI&E en plan van aanpak
 5. digitaal aanleveren van RI&E en plan van aanpak
 6. Evaluatie

Het is belangrijk om te weten wat u al gedaan hebt op gebied van de RI&E, graag nemen wij deze documenten door. Tijdens de schouw kun je niet alles waarnemen, zoals beleving, werkwijze, bekendheid van procedures etc. Daarom is het raadzaam om enquête onder uw personeel af te nemen om een objectief beeld te verkrijgen. Wij kunnen deze enquete voor u verzorgen. Met de wetenschap van de enquête schouwen wij het bedrijf. Nadien maken wij de RI&E en plan van aanpak op. Deze leveren wij digitaal bij u aan, zodat u verder kunt met de openstaande actiepunten. 

Het prettige van samenwerken met 360Veiligheid is, is dat wij vele zaken uit het plan van aanpak voor u kunnen regelen. Zoals BHV trainingen, BHV producten, ontruimingsplannen, beleid en organisatie vraagstukken en ga zo door. 1 aanspreekpunt voor u als opdrachtgever. 

Toetsing van de RI&E

Nadat wij de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebben en een plan van aanpak hebben gemaakt, kan het noodzakelijk zijn om uw RI&E te laten toetsen. Mocht de opgemaakte RI&E getoetst moeten worden, zullen wij de toetsing voor u verzorgen. 

Ook verzorgen wij RI&E toetsingen zonder dat wij de RI&E opgemaakt hebben. Heeft u zelf een RI&E gemaakt en wilt u die onafhankelijk laten toetsen, wij helpen u graag. 

De prijs van de RI&E

De prijs van de RI&E is afhankelijk van verschillende risicofactoren en de complexiteit van uw bedrijf. Wij maken graag een offerte op maat voor u.

Contact over de RI&E?

Wilt u meer weten over de RI&E? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel 026-2136030.

 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW