Is een BHV training verplicht

14 november


Is BHV wettelijk verplicht?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is voor elke werkgever wettelijk verplicht in Nederland. De arbowet schrijft in Nederland voor dat elk bedrijf zich moet voorbereiden op een mogelijk incident zoals een brand, ongeval, alarmmelding, bommelding of soortgelijke zaken. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een calamiteit, moet je BHV'ers opleiden. Deze BHV'ers zijn werknemers van het bedrijf die de BHV als neventaak hebben en worden ingezet bij calamiteiten. De BHV'ers worden ingezet om een beginnende brand te blussen, eerste hulp te kunnen verlenen en alle aanwezigen in een gebouw te kunnen ontruimen volgend de richtlijnen. U bent wettelijk verplicht om BHV'ers te hebben als u 1 of meerdere werknemers in dienst heeft. 


De BHV verplcihting staat omschreven in artikel 3 van de Arbowet Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op gebied van BHV en moet zich goed voorbereiden op een calamiteit, ongevallen of brand

In Artikel 15 van de arbowet  staat omschreven dat elke werkgever zich moet laten bijstaan door deskundige BHV'ers. Deze BHV'ers moeten goed zijn opgeleid, u kunt daarvoor bij 360Veiligheid terecht. Wij verzorgen indivuduele trainingen op onze inlooplocaties en groepstrainingen bij bedrijven. Heeft u hier interesse in, kunt u ons altijd een vrijblijvende prijsofferte vragen. De individuele BHV trainingen kunt u vinden via: BHV cursus

BHV is wettelijk verplicht

Om de taken van een BHV'er goed uit te kunnen oefenen is een goede training belangrijk. Normaliter volg je eerst een BHV training en elk jaar een herhalingtraining. Het is belangrijk om goed gemotiveerde medewerkers een BHV training te geven en hun te betrekken in het opstellen van ontruiming- en calamiteitenplannen. Een goede BHV organisatie en de omschrijving hiervan is ook wettelijk verplicht. 

BHV voor ZZP'ers

Bent u ZZP'er? Dan bent u niet verplicht om BHV te hebben. Bent u werkzaam in een gebouw en krijgt u bezoek van klanten of andere medewerkers, dan bent u wel weer verplicht om BHV te hebbeb. U moet immers in staat zijn om deze mensen te helpen bij een calamiteit. Ook komt het voor dat ZZP'er in de bouw, naast de verplichting van VCA ook BHV moeten hebben. Dit kan de opdrachtgever eisen. 

BHV trainingen

Het is wettelijk verplicht om de BHV'ers bij te scholen. In de regel is dit 1 keer per jaar. Maar het kan ook voorkomen dat u de BHV'ers vaker per jaar laat trainen. Dit kan te maken hebben met de risico's binnen uw organisatie. Het besluit hiertoe ligt in de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. 360Veiligheid verzorgt deze RI&E voor bedrijven en wij stellen graag vrijblijvend een offerte voor u op. 

Indien personeel een BHV cursus wilt laten volgen, kunnen wij dat uiteraard voor u verzorgen. U kunt contact opnemen via onze contactpagina of bellen met 026-2136030  Wij staan graag voor u klaar.