Is een ontruimingsoefening wettelijk verplicht?

23 augustus


Is een ontruimingsoefening wettelijk verplicht?

Ontruimingsoefening

De ontruimingsoefening is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Tijdens de ontruimingsoefening traint u de medewerkers hoe zij via een korte en veilige manier het bedrijfspand kunnen verlaten. Dit uiteraard volgens de richtlijnen opgesteld in het bedrijfsnoodplan. Het is wettelijk verplicht om een ontruimingsoefening te houden. U kunt tijdens deze oefening direct zien of beleid en praktijk op elkaar aansluiten. Tevens ziet u of uw medewerkers op de hoogte zijn van de procedures en of zij het geleerde uit de BHV cursus, goed toepassen in de praktijk. De ontruimingsoefening is dus wettelijk volgens de arbowet. Wij als 360Veiligheid verzorgen graag met u de ontruimingsoefening op locatie. U kunt altijd met ons contact opnemen. U kunt ons bereiken via de contact pagina wij zijn u graag van dienst.

Ontruimingsoefening en BHV

Uiteraard hebben de BHV-ers een groot aandeel in de ontruimingsoefening. Zij hebben immers tijdens de BHV cursus geleerd hoe zij een pand moeten ontruimen en brand moeten bestrijden. De werkgever is verplicht om te zorgen dat medewerkers goed kunnen omgaan met een crisissituatie. Velen hanteren de regel dat er 1x per jaar een ontruimingsoefening moet worden gehouden. Van dit advies kan worden afgeweken, dit op basis van de gestelde RI&E. De RI&E omschrijft de risico's en aan de hand daarvan kunt u bepalen met welke frequentie er een ontruimingsoefening gehouden moet worden. Het kan dus goed zijn dat het ene bedrijf 1x per jaar een wettelijk verplichte ontruimingsoefening moet houden en het andere bedrijf 2x per jaar.

Wat te doen na de ontruimingsoefening? 

Naast  de ontruimingsoefening worden uw bedrijfshulpverleners getraind hoe zij de oefening moeten begeleiden en registreren. Na afloop van de ontruimingsoefening zal er een evaluatie plaatsvinden tussen de trainer van 360veiligheid en de BHV-ers. Verbeterpunten uit de oefening kunnen dan direct opgepakt worden en geimplementeerd worden in proces en gebruikt worden voor de volgende ontruimingsoefening.

Wie begeleiden de ontruimingsoefening?

Onze gekwalificeerde instructeurs en preventisten zijn allen doorgewinterede instructeurs en ontruimingsbegeleiders. Zij hebben erg veel ervaring in ontrumingen op scholen en in de zorg. 

Wat zijn de kosten van een ontruimingsoefening?

Een ontruimingoefening is altijd maatwerk, maar wij garanderen een scherp trief. Tijdens de voorbereiding van de oefening kan 1 van onze instructeurs een rondgang maken door uw bedrijf en brandpreventief advies geven.

Wij zijn u graag van dienst, vraag een offerte aan via ons contact formulier.