wat doet een BHV-er?

20 september


Bedrijfshulpverlening, wat doet de BHV-er?

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv-er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen. 

Wat doet de BHV-er?

Een BHV-er (bedrijfshulpverlener) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv-er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Daarnaast kan de BHV-er een beginnende brand bestrijden en medewerkers naar een veilige plek verwijzen en is de hoofd BHV-er het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. 

Bedrijfshulpverlening verplicht?

In de arbowetgeving is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede BHV bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv-ers op te leiden. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bhv-ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. De risico's worden bepaald in de Risico Inventarisatie & Evaluatie, de RI&E. Een actuele RI&E is wettelijk verplicht en ook die maakt 360Veiligheid voor u in orde.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

Wilt u zich al inschrijven voor een BHV cursus op 1 van onze locaties? Dat kan via onderstaande link.

inschrijven BHV

BHV opleiding en BHV uitrusting

Als het bedrijf bhv-ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede BHV opleiding en BHV uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Een goede BHV opleiding is van groot belang, er kunnen immers levens gered worden. 360Veiligheid geeft BHV trainingen, de BHV basis en de BHV herhaling. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet. De juiste BHV middelen zoals een opvallend BHV hesje, een portofoon, afzetlint etc behoren tot de uitrusting van een BHV-er. U kunt deze BHV spullen kopen in onze webshop www.360safety-shop.nl. 

Belangrijk voor goede BHV bedrijfshulpverlening

  1. Laat bhv-ers ongeveer één keer per jaar een BHV herhalingscursus volgen.
  2. Spreid bhv-ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties enafdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  3. Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er.
  4. Verplicht werknemers niet om bhv-er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  5. Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Wilt u meer weten over BHV bedrijfshulpverling, BHV basiscursus, BHV herhalingscursusof RI&E neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar. Bel met 026-2136030 of via onze contactpagina